International Communications Partners ICP

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Business colleagues working on a laptop

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

slide-5

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

slide-4

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Šta radimo

Šta radimo

Zahvaljujući širokom iskustvu stečenom u radu na najvišim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, odnosima sa javnošću i medijima, ICP tim pomaže klijentima da ostvare svoje ciljeve kreiranjem i sprovođenjem strateških komunikacija i inicijativa usmerenih ka međunarodnoj, nacionalnoj ili specifičnoj uticajnoj javnosti.

Naš tim

Naš tim

Naš tim zastupa međunarodne i domaće korporacije, državne institucije, neprofitne organizacije i pojedince. U interesu naših klijenata, uspešno omogućujemo plasiranje određenih sadržaja u ključnim štampanim i elektronskim medijima. Klijentima pomažemo i u vođenju plaćenih medijskih kampanja i kreiranju internet sajtova.

Odbor savetnika

Konsultanti

U cilju kreiranja i pružanja optimalne strategije u skladu sa potrebama klijenata na raspolaganju su nam experti iz raznih oblasti koji nam pomažu da ostvarimo ciljeve klijenata.

Grčka: levo skretanje i posledice

Opasno hodajući po tankoj žici, levičarska grčka vlada možda bi i mogla da dobije još jednu pozajmicu i isplati bar deo od 7.37 milijardi martovskog duga, ali to nikako neće biti najava dolaska boljih vremena ni za premijera…