Slide background

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Slide background

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

Slide background

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

Slide background

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Slide background

Šta radimo

Zahvaljujući širokom iskustvu stečenom u radu sa najvišim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, odnosima sa javnošću i medijima, ICP tim pomaže klijentima da ostvare svoje ciljeve kreiranjem i sprovođenjem strateških komunikacija i inicijativa usmerenih ka međunarodnoj, nacionalnoj ili specifičnoj uticajnoj javnosti.

Kreiranje šansi
Strateška komunikacija
Konsultantske usluge
Korporativni poslovi

Kreiranje šansi i rešavanje problema

Naš posao je da obezbedimo ostvarivanje ciljeva klijenata zastupajući njihove interese.

Za svakog klijenta kreiramo strategiju zasnovanu na našem poznavanju problema, ali i na razumevanju unutrašnjeg ustrojstva. Predlažući i primenjujući kreativna rešenja, proaktivno vodimo klijente kroz najčešće nejasne situacije, nastale usled promena u regulatornim procesima.

Razvijamo i primenjujemo komunikacijske strategije kojima se izaziva pažnja i inicira podrška različitih uticajnih grupa za ciljeve našeg klijenta.

Strateška komunikacija

ICP tim pomaže klijentima da postignu svoje ciljeve stvaranjem i implementacijom strateških komunikacija i inicijativa usmerenih na međunarodnu, nacionalnu ili specifičnu uticajnu javnost. ICP pruža klijentima širok spektar usluga:

• Organizovanje kratkoročnih i dugoročnih strateških komunikacijskih (multidisciplinarnih) kampanja;
• Razvoj tehnika i metoda komunikacije sa ciljnom grupom;
• Definisanje ciljeva komunikacije sa uticajnom javnošću (mediji, šira javnost, stručna javnost, finansijske institucije, lokalno društvo);
• PR usluge – eksterne, interne i krizne;
• Pristup medijima, medijsko planiranje i medija trening;
• Planiranje događaja i organizacija posebnih događaja;
• Marketing, oglašavanje i istraživanje;
• Kvalitativna i kvantitativna analiza press clippinga;
• Reagovanje u kriznim situacijama.

Konsultanstke usluge

Kao rezultat velikog i snažnog iskustva stečenog u saradnji sa najvišim nivoima zakonodavnih i izvršnih vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, PR aktivnostima i medijima, ICP pomaže klijentima da postignu svoje ciljeve kroz širok spektar konsultantskih usluga:

• Istraživanje, analiza i prognoza ekonomskih, socijalnih, pravnih i političkih kretanja u zemlji i regionu kao i analiza konkurencije;
• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje;
• Formiranje i održavanje mreže potrebne za realizaciju koncepta komunikacije (novinari, advokati, ekonomisti, eksperti, NVO);
• Organizovanje različitih strukturnih koalicija zainteresovanih za isti problem, definisanje odgovarajuće taktike;
• Priprema klijenata za nastupe pred zvaničnim organima i institucijama.

Korporativni poslovi

International Communications Partners tim sarađuje sa različitim uticajnim organizacijama i pojedincima kao što su organizacije „think-tank“, nevladine organizacije, stručnjaci i mediji. Na taj način uspešno omogućava podizanje svesti u javnosti o potrebama klijenta u diskusijama na okruglim stolovima, konferencijama i ostalim debatama.

ICP posebnu pažnju posvećuje individualnim zahtevima i potrebama svakog klijenta u kreiranju strategije komunikacije. Za svakog klijenta definiše se precizan plan akcije i sprovođenje strategije komunikacije od definisanja plana do ostvarenja postavljenog cilja.