International Communications Partners ICP

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Business colleagues working on a laptop

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

slide-5

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

slide-4

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Korporativni poslovi

Ne postoje dva u potpunosti ista poslovna modela, tako da ICP posebnu pažnju posvećuje individualnim potrebama svakog klijenta. Kako bismo postigli željene rezultate sa svakom kompanijom zasebno radimo na:

• kreiranju strategije komunikacije kojom se postižu ciljevi u zakonodavnoj i regulatornoj oblasti
• obezbeđivanju javne podrške i uključivanju zajednice u ostvarenje postavljenog cilja
• definisanju preciznog plana akcije i
• sprovođenju startegije komunikacije od definisanja plana do njegove primene.

Bez obzira na to da li Vam je potrebna pomoć u regulatornoj oblasti, obezbeđivanju partnerstva sa državom, razvoju kampanje kriznog upravljanja ili u unapređenju profila kompanije, ICP može da vam pomogne da taj cilj ostvarite.