International Communications Partners ICP

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Business colleagues working on a laptop

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

slide-5

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

slide-4

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Strateška komunikacija

Zahvaljujući širokom iskustvu stečenom radom na najvišim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, odnosima sa javnošću i medijima, ICP tim pomaže klijentima da ostvare svoje ciljeve kreiranjem i sprovođenjem strateških komunikacija i inicijativa usmerenih ka međunarodnoj, nacionalnoj ili specifičnoj uticajnoj javnosti.

Razvijamo i primenjujemo komunikacijske strategije kojima se izaziva pažnja i inicira podrška različitih uticajnih grupa za ciljeve našeg klijenta.

Pružamo klijentima širok spektar usluga neophodnih za postizanje njihovih ciljeva, uključujući kreiranje strategije razvoja, omogućavanje pristupa medijima i kreiranje plana medija, internet marketing, medijski trening, planiranje događaja i istraživanje.

Naš tim za strateške kominikacije ima bogato iskustvo u zastupanju međunarodnih i domaćih korporacija, državnih institucija, neprofitnih organizacija i pojedinaca. U interesu klijenata uspešno smo omogućili plasiranje određenih sadržaja u ključnim štampanim i elektronskim medijima. Svojim klijentima pomogli smo i u vođenju plaćenih medijskih kampanja i kreiranju internet sajtova.

Mehanizmi koji se mogu upotrebiti u procesu strateške komunikacije (pojedinačno ili u kombinaciji) su:

• Konsalting
• PR – eksterni, interni i krizni
• Advertajzing
• Nastup u javnosti
• Oglašavanje u medijima

International Communications Partners tim uspešan je i u kriznim situacijama, koje zahtevaju hitnu podršku klijentima u suočavanju sa neočekivanim izazovima. Usluge kriznog komuniciranja mogu obuhvatati sve, od razvoja efikasne strategije odgovora do, u određenim slučajevima, direktnog zastupanja klijenta pred medijima.